Individuele begeleiding

 

Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen die je ondervindt kan individuele ondersteuning of begeleiding worden ingezet. We gaan samen aan de hand van een aantal domeinen beoordelen waar ondersteuning nodig is. Het kan gaan om bijvoorbeeld financiën, dagbesteding, huisvesting, mentale en lichamelijke gezondheid, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijk participatie et cetera. Zelfredzaamheid staat in ieder geval centraal.

 

Een onderdeel van zelfredzaamheid is de eigen regie of zelfregie. Dit betekent dat je zelf kunt beslissen over je leven en zorg en de ondersteuning daarbij. Hierbij gaan we uit van het positieve: wat kun jij zelf en waar ligt je kracht? Op welke gebieden wil je hulp en waar en hoe wil jij dat de hulp eruit ziet?

 

Voorbeelden van individuele ondersteuning of begeleiding is:

  • Je wilt een gezond sociaal netwerk hebben en behouden. Ook het leren een beroep te doen op deze netwerk kan een onderdeel zijn.

  • Je wilt je sociale vaardigheden vergroten en/of behouden.

  • Je leert omgaan met beperkingen en emoties.

  • Leren grenzen stellen en besluiten nemen.

  • Agenda leren beheren of het maken van een to-do-list.

  • Je hebt of leert het opbouwen van een dag- en nachtritme.  

  • Je versterkt je zelfredzaamheid m.b.t. het verzorgen van het huishouden.

  • Je leert het beschikken over primaire levensbehoeften.

  • Je leert of behoudt administratieve en financiële vaardigheden.